Vildmarksresor
Ferien in Schwedisch-Lappland

Ferienhäuser

Fischen

Kanutouren

Winter

Schneemobil

Hundeschlitten

 

Stugor

Fiske

Kanotturer

Kontakt

Home

Links/Länkar:

© Vildmarksresor
1990-2019

 

Kanot Stuga

Fiske

Den fina tillgången på strömmande vatten och sjöar gör Sorsele till ett uppskattat mål för sportfiskare från när och fjärran. De stora älvarna, Vindelälven och Laisälven, är huvudmålet för många. Men även mindre vatten som Olsbäcken och Gargån kan ge fiskaren minnesvärda stunder. Förutom strömmande vatten innehåller området ett stort antal sjöar och tjärnar, som är mer eller mindre outforskade.

Sorsele erbjuder dig ett naturligt fiske i naturliga vatten. De oreglerade älvarna Vindelälven och Laisälven skär tvärs igenom området som uppgår till ca 6000 ha fiskbar vattenyta. Inom området finns 150 sjöar och tjärnar, samt ca10 mil strömmande vatten av varierande karaktär och storlek. Du kan bo mitt i detta område, i någon av våra uthyrningsstugor. I Sorseles fiskeområde företräder ett ekologiskt fiske, detta innebär bl a en successiv övergång till att fiska efter den produktion vattnen har. Vi hoppas att våra gäster accepterar detta och hjälper oss att behålla denna resurs.

Laisälven

Laisälven, med sina källflöden i den norrbottniska fjällvärlden, har en mängd forsar och sel på sin väg ner mot Sorsele. När älven passerar Västerbottensgränsen rinner den in i Sorsele Kortfiskeområde. De övre delarna med bl a Ågotsforsen, Vitforsen och Kvarnforsen erbjuder vildmark och kraftiga forsar med små fall och djupa sel. Här hittar öringen fina ståndplatser på forsnackar och i strömkanterna. I de nedre delarna mot utloppet i Vindelälven, har älven en flackare karaktär med stryckor och sel. Här trivs harren. Här hittar även flugfiskaren mer lättfiskade sträckor.

Guidens tips!
Laisan är känd för sitt harrfiske. Kanske speciellt sensommarfisket, då storharren jagar kläckande nattsländor under dygnets mörka timmar. Detta fiske är svårt men väldigt roligt och givande när det lyckas. Vill man prova lyckan i de övre delarna, så ta med spinnspöet och en liten Rappala. Storöringen finns där och med en djupt fiskad wobbler har du stor chans att få den att hugga.

Vindelälven

Inom området ligger Stensundsforsen, känd som en av Vindelälvens fiskrikare forsar. Forsen är ca 2,5 km lång och består av en blandning av snabb ström, små fall och lugna sel. Forsen nås lättast från Tärnavägen, där en skylt visar var stigen går ner.
Guidens tips!
Under vissa perioder går harren djupt i forsen. Vattnet kan upplevas som dött , men det handlar bara om att kunna presentera betet på rätt sätt för fisken, alltså på djupet. För flugfiskaren gäller då en förtyngd nymf som fiskas strax över botten. Spinnfiskaren kan prova med spinnare eller små wobblers. Har man tur hugger då en av forsens storöringar. Dessa står gärna under något av de små fall som finns i forsen. Under varma sommarkvällar hittar man ofta harren på lite grundare vatten. Till sist vill jag rekommendera de nedre delarna av forsen. Dessa är inte lika välbesökta men väl så intressanta.

Sorselefiske